Jdi na obsah Jdi na menu
 

Průkaz původu a kočky "s" a "bez"

Obrazek 

Dlouho jsem se vyhýbala tomuto tématu kvůli ohnivým diskusím o PP, které jsem četla a které většinou nikam nevedly. Ale otázky jsou stále kladeny, a tak jsem se rozhodla tématu věnovat. Následující text doporučuji v případě, že nevíte a neznáte přesně rozdíl mezi kočkou s PP a bez PP a zkrátka nevíte přesně "jak to chodí" ...

 Předesílám, že zde vyjadřuji své názory a pohled na věc, nikomu své postoje nenutím. Já se rozhodla a jdu svou cestou chovu koček s PP. Rozhodnutí, je na každém zájemci o kotě, odkud a jaké kotě nakonec zvolí.  Ale každý má právo na informace, aby si udělal obrázek a dokázal se nakonec rozhodnout a svých kroků nelitoval.

Také předesílám, že v žádném případě nechci tvrdit, že v chovu koček s PP, jsou chovatelé bez chyb a koťata naprosto ideální, naprosto zdravá se zárukou zdraví na celý život. Chov koček je o lidech a jejich zodpovědnosti a přístupu a i kočky s PP jsou živí tvorové se všemi možnými riziky onemocnění stejně jako lidé, co přináší sám život. A i mezi chovateli s PP se najdou  méně zodpovědní, kteří dělají chyby.

 Ale - zjistěme si před "výhodnou" koupí kočky bez PP všechny informace a pak se rozhodněme. Koček je dost a peníze do své kočky budem investovat MY a co si domů přineseme je jen na nás. A o vybranou kočičku se pak budeme starat celý její život a chtějme, aby bylo problémů co nejméně :-) Tak se rozhodněme co nejlépe :-)

 V žádném případě také netvrdím, že kočky bez PP jsou vždy "horšími" kočkami než kočky s PP. Kočkám je jejich původ fuk. Kočka ať pochází odkudkoliv zůstává onou nezaměnitelnou osobností, pro kterou ji milujeme, ale je dobré než investujeme do koupi nějaké kočky "vědět".

Pro účely tohoto příspěvku uvádím základní pojmy:

 1)  Za kočky bez PP se nepovažují "obyčejné" či jinak nazývané "venkovní"  či "domácí" kočičky, překrásné mourinky a micinky všech barev a možných vzhledů, které známe.

2)  Za kočky bez PP se považují kočky, které jsou většinou levně prodávány než kočky s PP daného plemene jako příslušníci plemene.  Tyto kočky bez PP se určitému plemeni podobají a nesou si některé jeho znaky, které jsou v podvědomí, ale ten PP nemají, z jakéhokoliv důvodu.

3)  Za "množitele" se považuje chovatel, který odchovává koťata bez PP a vydává je za kočky náležící k určitému plemenu koček, které pak prodává za účelem zisku.

4)  Chovatel s PP je chovatel, který je organizován v některé ze základních organizací sdružující chovatele koček v zájmovém chovu ušlechtilých koček a vlastní chovatelskou stanici.

5) Chovatel je každý, kdo chová kočky a případně odchovává koťata. 

Aby další otázky a vysvětlení byly srozumitelné, je nutné navíc vysvětlit, jaké jsou správné postupy v chovu koček s PP v chovatelské stanici. V bodech:

1)  Chovatel si musí zakoupit kočku s PP z chovatelské stanice vhodnou k dalšímu chovu, která musí být čipovaná a očkovaná. Pokud kočka čip při koupi nemá, musí ji nechat očipovat!

2)  Musí vstoupit do některé ze základních organizací chovatelů koček, zaplatit tam členský příspěvek a získat Průkaz člena ZO.

3) Musí požádat a zaplatit poplatek za registraci názvu své chovatelské stanice. O registraci ve FIFe požádá prostřednictvím Plemenné knihy.  (pokud se chce stát členem FIFe)

4)  Musí se svou chovnou kočkou starší 10ti měsíců absolvovat některou výstavu ušlechtilých koček ve třídě 9 (otevřená) a získat od posuzovatele známku V (výborná). Tím získá kočka dvouletou dočasnou chovnost.

5)  Po dosažení 12ti měsíců věku může chovatel poprvé svou uchovněnou kočku krýt kocourem, který taktéž dosáhl známky V ve třídě 9 a je starší 12ti měsíců.
Krýt kočku chovatel může za předpokladu, že už splnil všechny předchozí podmínky. To znamená, že má registrovaný a schválený název CHS, je členem ZO chovatelů koček a jeho kočka je uchovněná - získala známku V ve třídě 9. (v kostce - nic složitého to není :-))

Pokud chovatel vlastní pouze uchovněného kocoura, kterým hodlá krýt, chovatelskou stanici mít nemusí, protože nebude odchovávat koťata. Musí však být členem ZO chovatelů koček a kocour musí mít předepsaná očkování a čip.

Od 1.1.2007 musí být všechny chovné kočky čipované.

Obrazek

 Co je to průkaz původu? 

Průkaz původu je listina, kterou vydává Plemenná kniha. Je to jako "rodný list" kotěte, který nechává chovatel vystavit, protože mu to ukládá povinnost organizovaného chovatele v zájmovém chovu ušlechtilých koček. V průkazu původu jsou popsány do 4. generace předci koťátka včetně základních informací o předcích.  Je v něm uveden původní chovatel, jeho podpis a podpis a razítko z Plemenné knihy.

Fámy a pravdy o Průkazu původu:

 1)Fáma: Slyšel jsem, že Průkaz původu nemusí mít koťata, která jsou "nadbytečná" to znamená, že když se jich narodí třeba 10, Průkaz původu mají jen třeba první tři a další, která nejsou k chovu, už PP nedostanou. 

Pravda:  Všechna koťata, která se narodí z krytí chovných zvířat za splnění všech podmínek, které organizovaný chovatel dodržel, dostanou Průkaz původu! Ikdyby jich bylo třeba 10 i víc, všechna dostanou svůj Průkaz původu - nikdo jim totiž nevezme jejich původ!  Nikde není určeno, kolik koťat může jít do chovu, jestli tři nebo jiný počet. O tom, kolik koťat a které bude dál působit v chovu, rozhoduje chovatel a podle toho určuje jejich cenu a podmínky, za kterých je prodává. Koťata, o kterých chovatel rozhodne, že nebudou dál působit v chovu, prodá "na mazlíčka", to z namená, že budou v budoucnu kastrovaná a budou jen domácími společníky bez produkování dalších koťat, avšak jejich majitel s nimi může absolvovat v případě zájmu výstavy koček v příslušné třídě a získávat ocenění.

2) Fáma:  Rád bych to a to plemeno, protože se mi líbí a toužím mít doma právě takovou krásnou kočičku, ale na výstavy s kočkou chodit nechci a ani nechci dál ochovávat koťata a cena takové kočky s PP se mi zdá proto moc vysoká, tak mi stačí kočka toho a toho plemene bez PP. 

Pravda:  (Toto je velmi zavádějící a častá myšlenka)
A) Líbí se Vám to a to plemeno a bez Průkaz původu nemáte nikde záruku, že ho právě vlastníte a proč být na pochybách, když už chcete kočku určitého plemene, protože je vlastnictví takové kočky Vaší srdeční záležitostí a vydáváte za ní ať už jakoukoli částku ? 

B) Průkaz původu není "k chození na výstavy"- není žádnou podmínkou a nezavazuje Vás brát svou kočku na výstavy! Je pro Vás důkazem vlastnictví kočky náležící k plemeni bez dalších závazků.

C) Průkaz původu Vás taktéž nezavazuje k dalšímu chovu koček. Opět - je pro Vás důkazem, že vlastníte kočičku Vámi vybraného plemene a žádného křížence pochybných vlastností a exteriéru.

Nejeden majitel ušlechtilé kočky bez PP byl již zklamán, že vynaložil peníze na koupi kočky, která se vybranému plemeni, když vyrostla,  ani vzdáleně nepodobá. V kotěcím věku totiž laik či neznalý těžko rozpozná křížence a příslušnost k plemeni je jen na čestné slovo, nehledě na zdravotní rizika kotěte, která taková koupě představuje.

Koupí kočky s PP vyjádříte podporu organizovanému chovu koček a ohodnotíte práci a úsilí chovatelů, kteří se snaží o udržení plemene svými znalostmi genetiky, dodržováním pravidel chovatelského řádu , chovatelskou prací  a dalšími náklady, které nejsou  zanedbatelné. Právě díky nim, si můžete vybrat z tolika možných krásných plemen a vybrat si právě tu kočičku dle svého vkusu, charakteristických vlastností a svého srdce.

A naopak nepodpoříte ty, kteří na takovém úsilí pouze "parazitují" a snaží se zalevno prodávat koťata pochybného původu a zdraví a ničí pověst všem plemenům, protože do chovu se nevhodným a neuváženým křížením, které je takovým chovatelům jedno, dostávají znaky, které jsou pro plemeno necharakteristické a pro laika zavádějící a ničí plemenu pověst, nehledě na dědičné vady, které se mohou chovem bez PP šířit na další potomky.

Obrazek

Co pro mne znamená, když si pořídím kočku nějakého plemene bez PP ?

A)  Pokud byste v budoucnu chtěli s takovu kočičkou zkusit výstavu, protože časem zjistíte, jak je ta Vaše kočička krásná a určitě by si s ostatními nezadala, budete zklamáni, protože s kočkou, která se podobá určitému plemeni a je bez PP, na výstavu nemůžete, a to ani do třídy domácích koček.

 B)  Mé doporučení je, že pokud chcete kočku nějakého plemene, raději si kočku bez PP nepořizujte.  Pokud Vám nesejde na Průkazu původu a nechcete kočky chovat v zájmovém chovu, pořiďte si "obyčejnou" kočičku, kterou naleznete např. v útulku. Bude Vám dělat stejně milou společnost a bude Vaším kamarádem, stejně jako kočka jakákoliv jiná kočka - každá kočka je svým způsobem originál, je jedinečná a mimořádná osobnost !!!!  Mimochodem i v útulku můžete narazit na krásné křížence různých plemen a máte je buď zadarmo či za cenu kastrace a očkování a jsou předávány do nových rodin za předpokladu dobrého zdraví. Poznala jsem některé útulkáře a musím říci, že tolik objetavosti, kterou oni opuštěným kočkám dávají, se jen tak nevidí a klobou dolů !!!

Koupí kočky bez PP, která má představovat plemeno, podporujete pouho pouhé bezhlavé množení koček většinou za účelem prodeje a zisku, proti kterému brojí jak chovatelé s PP, tak útulky koček, které se setkávají se smutnými kočičími osudy. Ikdyž se chov bez PP tváří jakkoli seriozně, je takový "chovatel" stále jen a parazit chlubící se láskou ke zvířatům, kterou jistě má, ale už nemá tolik serioznosti a úcty k plemeni, které si zvolil, aby pro něj udělal alespoň to základní a choval se k němu zodpovědně. Proč asi takový chovatel nemá zájem být pod nějakou hlavičkou? Je mnohem lepší nebýt sledován, nedodržovat pravidla a co kdyby se někdy stalo a například měl nadpočetný vrh(dle FIFé povoleny 3 vrhy u jedné kočky za 2 roky), nemusí se nikde zpovídat, pokud není v organizaci, což je bezesporu velmi výhodné a laciné. Tak proč si dělat problémy a registrovat se? Sami posuďte jaký přístup je vám bližší.

Jsou ještě další jiná rizika, která můžou být spojená s koupí kočky bez PP, pokud pominu, že s kočičkou nebudu moci na výstavy a koupím si kočku levně bez PP od "množitele"?

 Ano. Množitel většinou svůj levný prodej kompenzuje množstvím vyprodukovaných koťat, kterým neposkytuje dostatečnou veterinární péči to znamená, že taková koťata nemívají předepsané očkování, které se musí jako první provést v 8.mém týdnu života a druhé se provádí v 12.-13.tém týdnu života. Koťata nemusí být odčervená a nedopřává se jim kvalitního krmení, které bývá pro množitele příliš drahé. Ze všech těchto aspektů vyplývá, že takové kotě může mít různé nemoci, parazity či jiná např. kožní onemocnění, které s sebou nese nedostatečná péče o chov a jde jen o účel pouho pouhého rychlého prodeje. Takovéto chovy bývají umístěné třeba i v klecích, což znemožňuje kočkám se plně socializovat a být zvyklé na člověka a koťata můžou být plachá či agresívní. Pokud si z takových podmínek vezmeme kotě, musíme být připraveni na cokoliv. I na to, že budeme možná vynakládat další peníze na léčbu a očkování, což nás v konečném důsledku může vyjít i na větší částku než by byla samotná koupě kotěte s PP z plně očkovaného a kotrolovaného domácího chovu, nehledě na právě špatnou socializaci koťat.

Pozor také na smrtelné kočičí choroby, kterými můžou chovy bez PP trpět, jako je FIP či FIV, FelV, takto nemocnou kočičku Vám nikdo nezachrání. Zodpovědný chovatel koček má své kočky minimálně na FIV a FelV testované.

Další aspekty, které je dobré dopředu vědět, pokud si chceme pořídit kotě bez PP, které má náležet k určitému plemeni:

Kotě může pocházet z velmi úzkého příbuzenského krytí, jako je otec s dcerou, matka se synem a pod., což se chovatelům s PP zapovídá, pokud nejde o zvláštní povolené případy. Příbuzenská plemenitba s sebou nese i zdravotní rizika.

Kotě si může nést genetickou vadu, kterou může chov trpět a pro kterou by jinak zvířata nesoucí vadu, byla z chovu vyřazena. Do budoucna tento fakt skýtá většinou zdravotní problémy a tím náklady na léčbu.

Kotě Vám může být  nabídnuto velmi maličké, třeba ve věku 5 - 7 týdnů (čím menší koťátko, tím roztomilejší a prodejnější).  Takové kotě má však být ještě u maminky a pít mlíčko. Pokud je tak brzo od matky odděleno, může ho to do budoucna poznamenat. Kotě je schopno (i dle chovatelského řádu) bez  větších problémů odejít od matky ve věku 12ti a- 13ti týdnů věku, dříve si nedoporučuji kotě odbebírat.

Na koupené kotě určitého  plemene bez PP, většinou nedostaneme kupní smlouvu. Kupní smlouva upravuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím a jsou v ní vymezena určitá pravidla. Bez kupní smlouvy se později ničeho nedovoláme. 

 Obrazek

 Bylo mi nabídnuto kotě z chovatelské stanice po kočkách s PP, ale kotě PP nemá. Jak je to možné?  

 Pokud tomu tak je u organizovaného chovatele, chovatel nesplnil nebo porušil některou z podmínek, kterou mu ukládá chovatelský řád, kterým se musí organizovaný chovatel řídit a zavázal se ho dobrovolně dodržovat.

 A) Z jedním z důvodů může být to, že se jedná o více jak třetí vrh ve dvou letech od jedné chovné kočky. Na takový vrh mu již Plemenná kniha Průkazy původu nevystaví. Povoleno je odchovat od jedné kočky během dvou let pouze 3 vrhy.

B) Nebo chovatel kočku, kocourka či oba rodiče neuchovnil- to znamená, že je nevzal na výstavu a nedostali odpovídající známku, která ji zařazuje do chovu. Nemůže pak  Plemenné knize tento fakt chovnosti prokázat a PP nejsou vystaveny.

C) Nebo se jedná o křížence dvou koček s PP různých plemen, která se spolu nesmí křížit. Což se může stát  při chovu více plemen najednou, pokud nejsou kočky od kocourů dostatečně odděleny, což je chyba.

D) Chovatel nepožádal narozeným koťatům o Průkazy původu na Plemenné knize. 

 

 Bylo mi nabídnuto kotě, které nepochází z chovatelské stanice, ale je po rodičích s PP. Proč koťě PP nemá?

A) Chovatel, který kotě nabízí zřejmě není nikde organizován. To znamená, že nevstoupil do žádného oficiálního klubu chovatelů koček a tudíž nepatří pod hlavičku žádné organizace a tudíž nemůže mít ani zřízenu chovatelskou stanici. A jako takový je bezprizorní a není vázán chovatelským řádem a s kočkama si dělá co chce.

B) Je možné, že koťata byla odchována na kočkách s PP, které byly podle kupní smlouvy, prodány  "na mazlíčka". Potom došlo k porušení smlouvy, protože kočky měly být kastrované jakožto nevhodné k dalšímu chovu (z různých důvodů) a žádná koťata neměly mít.

 Proč jsou kočky s Průkazem původu někdy tak moc drahé ?

Pro každého jednotlivce může slovo "drahé" představovat něco jiného. Někomu je drahá kočka za 1000 nebo 3000, někomu za 10 000  atd. Odpověď je tudíž relativní.
Všeobecně řečeno - Cena koček je odvislá od ceny na trhu, jako u každého jiného zboží. Dále každá chovatelská stanice si svých koček cení určitým způsobem, podle toho, jak je "zavedená" v chovu svého plemene a jak kvalitní potomky odchovává a jaké náklady na svůj chov má. Všeobecně platí, že určitá plemena si drží svůj cenový standard - Jsou plemena dražší a plemena levnější.

Všeobecně - mít doma ušlechtilou kočku s PP je nadstandard, za který se platí.
A jsem názoru, že když už si pořizuji plemeno a platím za to, chci na to mít "papír".
A necháme-li se zlákat nízkou cenou koček bez PP, vystavujeme se,  vzhledem už k uvedeným aspektům množitelství bez PP,  zdravotním rizikům a jiným problémům.  A konečná cena kočky bez PP může v konečném důsledku nutného léčení a dodatečného očkování být stejná ne-li vyšší než pořízení kočky s PP z testovaného a veterinárně sledovaného chovu.
 

Obrazek

 

Závěrem:

Pokusila jsem se odpovědět na některé otázky týkající se Průkazu původu. Pokud Vám otázky a odpovědi udělaly alespoň trochu více "jasno", jsem ráda. Pokud chcete něco doplnit, využijte komentáře pod příspěvkem nebo napište na e-mail.

A na úplný konec mé doporučení:

 Není důležité  získat kotě co nejdříve, co nejmenší-nejroztomilejší a co nejlacinější, ale takové, které bude zdravé, plně socializované v odpovídajícím věku schopné zvládnout odchod od matky,  aby nám splnilo účel, za kterým si ho pořizujeme, a to aby nám dělalo milou společnost od prvního okamžiku, kdy si ho přivezeme domů a dále mnoho a mnoho let  dělalo jen radost  a ne starost - a to platí u koček, jak s PP, tak i bez PP. 
 Pokud chcete přistoupit ke koupi kotětě jakéhokoli určitého plemene zodpovědně, nic  neuspěchejte a v klidu a pohodě si vyberte chovatelskou stanici, která Vám bude symptická i s dobrými referencemi a se vstřícným přístupem (osobní návštěvy, přístup k informacím o chovu a zdraví) a jejich kočičky se Vám budou líbit a plnit Vaše představy, protože když vidíte rodiče, můžete s největší pravděpodobností usuzovat i na vlastnosti budoucích potomků. A pokud budete chtít kotě do chovu, věnujte pozornost i exteriérovým kvalitám a nechte si poradit zkušenějšími.
Klidně si i počkejte, až se kotě Vašich snů narodí právě v té chovatelské stanici, kterou jste si vybrali a vybírejte koťátko srdcem, protože Vám bude dělat společnost mnoho dlouhých let a za to trocha toho čekání na to vysněné kotě určitě stojí.

Hodně štěstí Pomněnka   

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Škatulkování

(Množitelka, 9. 2. 2015 16:51)

Vážená autorko,
chovám mývalí kočky a boxery bez pp. Loni se nám vyvedla nádherná štěňátka po otci s PP - povahově i exteriérově skvělého. Dlouho jsme vybírali vhodného psa, nebylo to snadné. Všechna štěňátka se narodila zdravá, byla akční, pod veterinárním dohledem, plně očkovaná a odčervená a krmená zprvu bio mlékem či domácí stravou speciálně pro ně vařenou (bez soli, koření a jiných "jedů"), a poté, až toho byli schopní, superprémiovými granulemi. S každým z budoucích majitelů jsme se viděli nejméně dvakrát, nikdy to nebyla hurá akce - přijedem a odvezem si štěně. Dva zájemce jsme odmítli, protože měla být štěňata neočekávaným dárkem, a to jsme kategoricky odmítli. Štěně musí být přijato vědomě a zodpovědně. Od každého jsme si brali použité tričko a štěňátka seznamovali odmala s "pachem" budoucích páníčků, aby nebyla zbytečně najednou vystavována všemu neznámému najednou. Mrňousci žili v čistotě, opečovávanější než mnohá lidská miminka. Tentýž postup plánujeme letos s naší mývalí kočičkou. Protože ale ani fenka, ani kočička nemají PP, ale jsou čistokrevná, jsem dle Vašich slov množitelka. Když jsme vybírali štěně, byli jsme v několika chovných stanicích a ani jedna neodpovídala našim představám (později s naší nepapírovou beruškou a jejími štěňátky realizovaným). Proto jsme nakonec koupili nepapírové štěně.
Zvířat z útulku je mi líto, ale nikdy bych se takového neujala. Je to čistě z důvodu vlastní zkušenosti. Když jsem byla malá, jeden takto "zachráněný" pes mě pokousal. Jizvy na obličeji nosím už téměř dvacet let a budu je mít do smrti. Podotýkám, že jsem psovi nedělala nijak zle - prostě ho popadl amok. Pokud bych se rozhodla pro dospělého jedince, brala bych výhradně od původního majitele a nechala si předvést, zda zvíře splňuje moje požadavky (nechá si od svého pána líbit VŠECHNO - sahat na čumák, do misky se žrádlem, tahat za uši…) - ne ode mě, jako od cizího člověka, ale od svého pána. Důvěru zvířete je potřeba si získat, chápu a respektuji. Kočka obličej dítěte sice neroztrhá, ale poranit umí taky dost.
Zkuste si před psaním příštího článku popřemýšlet, zda lidi jen zbytečně neškatulkujete, a zda jen nehrajete bezhalvě na city (jako tentokrát s útulkovými kočkami), jak Vám bylo někým předloženo.

Množitelka
P. S. V komentářích to zapíráte, ale ve článku opravdu kategorizujete a odsuzujete, až to bolí...

Re: Škatulkování

(Pomněnka, 9. 2. 2015 17:15)

Jak již níže v minulém mém příspěvku-komentu z roku 2007 řečeno, tento článek má napovědět a napomoci orientovat se v problematice a kdo si z něj co vezme, je na jeho uvážení, má na to jistě právo; je možné čerpat z mnoha informačních zdrojů. Stejně tak máme právo se rozhodnout, jakou cstou se v chovu vydáme. Děkuji za Vaše vyjádření.

kočky bez PP

(Pomněnka, 21. 10. 2007 11:29)

Zdravím a jsem ráda za Váš sdělený názor k příspěvku. Reaguji: Vše je o lidech, jak v mém příspěvku také zaznívá a nikdo není předem odsouzen, jde o sdělování všeobecných informací mým prostřednictvím, co si kdo z příspěvku vezme, je jeho věc. Uvádíte emailovou adresu, bohužel na plané diskuse prostřednictvím mailu o užitečnosti či neužitečnosti PP, jsem se rozhodla, neplýtvat již svým časem, své názory a info jsem vyjádřila proto v příspěvku o PP na svém webu. Jinde na internetu, na kočičích forech je obdobných diskusí s informacemi o kočkách s PP a bez PP k dispozici také dost. Což ovšem nebrání ke konkrétní diskusi v těchto komentářích. Jak uvádíte, že kočička neuspěje na výstavě, když má PP - případ je velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech a to zde není relevantní řešit, bohužel známek z posouzení je více nejen V, ale i VD a D. Přeji hezký den a pokud chováte kočičky, přeji pohodový chov.

kočky bez PP

(Liškova, 20. 10. 2007 23:04)

Nemáte pravdu .Proč odsuzujete chovatele kočiček bez pp a nazývate je množiteli.Já sama jsem chovala peršany britky a skot.klapouche.A nikdy bych si nedovolila prodat něco podřadného.Nebo křiženeho,všichni lidé nemají tolik co stojí kočičky s pp.A když si někdo koupi kočičku s pp a neuspěje na vystavě a neuchovní ji třeba k vuli nestardatu něčeho tak ma doma zviřatko sice má pp,ale s tim se může tak akorát vyfotit.omlouvam se za reakci.Ale se zviřatkem s pp jsem si já osobně naběhla. liskova.ludmila@seznam.cz